woensdag 22 juli 2015

Zorg en aandacht voor elkaar oftewel het hart op de juiste plaats hebben!

De zomervakantie is voor velen een feestje oftewel op vakantie gaan en de zorgen even vergeten,maarhelaas niet voor iedereen.Voor veel mensen zoals o.a. ouderen is het vaak een onzekere tijd.Hulp valt gedeeltelijk weg en sociale contacten staan op een laag pitje daar o.a. kinderen en vrienden vaak op vakantie zijn.Het dagelijkse ritme valt vaak weg en dat maakt mensen kwetsbaar en onzeker, Ook ik zie deze problemen vaak terug binnen het centrum, maar ook binnen mijn eigen familie!
In Indonesië zegt men het volgende;wanneer men ziet of hoort dat je zorgt voor je medemens:Je hebt jouw hart op de juiste plaats zitten!
Zorgen/ondersteunen of er gewoon zijn voor anderen zou zo gewoon moeten zijn als het aantrekken van je kleding wanneer je opstaat.Daar hangt geen kaartje aan of je dat twee drie dagen of een uurtje per week zou kunnen doen maar de intentie dat je even tijd maakt om te vragen hoe het met iemand gaat is al meer dan de moeite waard.En zeggen niet dat je geen tijd hebt een paar berichtjes minder op Facebook creëert al de tijd om die vraag te kunnen stellen aan de ander!Zoveel moeite kost het echt niet,een kwestie om net als de ouderen die wel moeten. in de zomervakantie even het geikte ritme loslaten en er zijn. Zij die hulp behoevend zijn kunnen niet zonder, wij wel!  Zoals o.a. en keer minder sporten of je kinderen leren wat meer zelf op te lossen is al het  creëren van mogelijkheden.Kleine stapjes worden vanzelf een grote!
Onze ouders zijn/waren een voorbeeld voor ons, wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen,de regering zou dat voor de burgers moeten zijn.Zij vertegenwoordigen de burgers, evenals de mensen die de regels van de regering ten uitvoer brengen....
Vandaag op Facebook kwam ik dit bericht tegen................

 Uit de praktijk van Yana Dijkstra,
Twee mensen in de zeventig. Nog redelijk vitaal maar toch een gezondheid wat te wensen overlaat, waaronder hartklachten.
Wonen allebei nog zonder hulp op zichzelf. Allebei betalen ze huur, gas en licht voor hun eigen huis.
Samen hebben ze steun aan elkaar. Doen voor elkaar de boodschappen als de ander even niet kan. Eten soms samen bij de één en dan bij de ander. Of als één van tweeën ziek is of angstig en de nacht niet alleen kan zijn, blijft de een bij de ander slapen.
Een prachtige mogelijkheid om onafhankelijk te zijn, zonder hulp van buitenaf.
Ideaal zou je denken.
Hier zou onze regering trots op mogen zijn.......................................................!
Want wat was ook alweer de uitspraak? Zolang mogelijk op jezelf blijven wonen. Heeft u geen kinderen? Vraag dan aan uw buren of vrienden om hulp, want wij gooien de bejaarden centra dicht. Op ons hoeft u niet meer te rekenen.
Maar wat denk je dat er gebeurd?
Deze twee bejaarde mensen krijgen een brief van SVB met de verordening op kantoor te verschijnen. 
Hier worden ze dusdanig in de tang genomen en beschuldigd van samenwoning. De man zowel als de vrouw krijgen ieder een boete van € 20.000,00 wat ze af moeten betalen met hun AOW. Van allebei wordt ook nog een keer de AOW gekort tot het bedrag van een samenwonend stel.
Ondanks dat met bankafschriften aan getoond kan worden dat ze ieder hun eigen huis en eigen vaste lasten hebben.
De SVB heeft deze bejaarde mensen tijden lang bespioneerd, heeft buren ondervraagd enz.. En is tot de conclusie gekomen dat deze mensen de regel overtreden hebben van het aantal keren dat je elkaar mag bezoeken en de tijd die je samen door mag brengen.
Veranderingen zijn soms onvermijdelijk maar van vertrouwen in je medemens hebben is in dezen geen spraken.....de regering handelt vanuit wantrouwen evenals de mensen die de regels van de regering ten uitvoer brengen.Niets is namelijk zo moeilijk als het hanteren van regels ...waarom ? A Het is mensen werk en B ieder mens interpreteert de regels op zijn/ haar eigen wijzen.
Maar als het vertrouwen al ontbreekt is er geen basis waarop je kan samen werken, laat staan voor elkaar zorgen en ondersteunen! Wees dus voorzichtig voor je tot een conclusie komt en vraag je eens het volgende af.Als het jou moeder of vader was die dit overkomt zou je dan deze sancties ook op leggen.......?Ga niet alleen af op wat je ziet en hoort, voel of het verhaal klopt, je hart is een zuivere graad meter.
Laten we vanuit vertrouwen de wereld te gemoed treden en er voor elkaar zijn!